Λογαριασμός Χρηστών

Το username σας (όνομα χρήστη) στο Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. αντιστοιχεί με τον ιδρυματικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και είναι της μορφήςuser@uoc.gr ή user@"...".uoc.gr.
 
Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την είσοδο σας στο Π.Σ. της ΜΟ.ΔΙ.Π. θα πρέπει να επικοινωνήσετε στο modip@admin.uoc.gr ή να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας.